ZERO GRINTA, ZERO PERSONALITA', ZERO GIOCO....ZERO PUNTI